วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553

Aimstar network คืออะไร?

Aimstar network คือธุรกิจการขยายเครือข่ายผู้บริโภค โดยเน้นให้ผู้บริโภคสมัครเป็นสมาชิก ซื้อสินค้าใช้เองและแนะนำเพื่อนให้ ใช้สินค้าของ Aimstar นั้นเอง ดังนั้นแล้ว เมื่อเกิดการแนะนำ เพื่อใช้สินค้าจึงทำให้เกิดเครือข่ายผู้บริโภคขึ้น จึงกลายมาเป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสมาชิก และยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้สมาชิกได้รับรายได้อย่างทั่วถึงและยุติธรรม และแผนธุรกิจของ Aim star ยังผ่าน สคบ


จึงมั่นใจได้ว่า Aim star ไม่ได้เอาเปรียบผู้บริโภคแน่นอน