วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553

คุณภาพและความปลอดภัย ของน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวไวทอลสตาร์ Vital Star

ในปัจจุบันในท้องตลาดมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวหลากหลายยี่ห้อออกมาจำหน่ายให้คนรักสุขภาพอย่างเราได้เลือกบริโภคกัน วันนี้ผมเลือกอย่างแนะนำว่าน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวไวทอลสตาร์มีกรรมวิธีผลิตอย่างไรก่อนออกมาให้พวกเราบริโภคกัน


ขั้นตอนการผลิต
เริ่มต้นจากการคัดสรรรำข้าวสด ที่เก็บไว้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ที่สำคัญต้องเป็นข้าวไทย ที่มีคุณประโยชน์สูงสุด หลังจากนั้นนำไปตรวจสอบคุณภาพด้วยเครื่อง NIRS (Near-infrared System)
หลังจากนั้นวัตถุดิบทั้งหมดที่ผ่านการตรวจสอบด้วยเครื่อง NIRS แล้วจะถูกส่งผ่านเครื่อง Expander ที่มีไอน้ำอุณหภูมิสูง 110-120 องศา เพื่ออบให้แห้ง ก่อนถูกส่งไปสกัดเป็นน้ำมันด้วยสารทำละลายเฮ็กเชน (Hexane)เนื่องจากต้องใช้สารละลายเฮ็กเชนเป็นตัวทำละลายสกัดให้ได้สารสกัดที่มีประโยชน์ออกมา เมื่อถึงขั้นตอนสุดท้ายต้องทำการกำจัดสารละลายดังกล่าวออกมาจากผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากลอนุญาตให้มีสารละลายเฮ็กเชนตกค้างอยุ่ได้ไม่เกิน 30 PPM (30 ส่วนในร้อนส่วน) พูดง่าย ๆ ว่า น้ำมันรำข้าว 10000000 หยด ต้องมีสารตกค้างปนเปิ้อนไม่เกิน 30 หยด ซึ่งน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวไวทอลสตาร์ผ่านการทดสอบจากสถาบัน OMIC ว่าไม่มีสารละลายตกค้างอยู่เลย (Hexane not detected)
ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า เราจะได้รับคุณประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราเลิอกบริโภคจริง ๆ